PARTİ HAKKINDA

Ötüken Birliği Partisi’nin programı, Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hakim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünüdür. Partimiz bunu sağlamak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nde tek başına iktidara gelmeyi amaçlar.

Türk milletini ayakta tutup, tam bağımsız ve çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşıyabilecek tek düşünce Türkçülüktür. Türkçülük ise Türk milletinin her alanda yükselmesini savunur. Türk milletini, anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensub olan, ana dili Türkçe olan, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar, Türkleşen kişilerin bir araya geldiği bir halk olarak kabul eder. İç ve dış politikasının temelini de bu halkın her açıdan çıkarlarını savunmak ve fayda sağlamak üzere oluşturur.

Partimiz, Türkçü düşünceye bağlı olarak Türk yurdunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından ibaret görmez ve Türklerin yurt kabul ettiği bütün coğrafyanın, Türk yurdunun parçası olduğu düşüncesiyle hareket eder. Ayrıca Türk milleti kavramını da, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkleri değil, dünyadaki bütün Türkleri kapsayacak şekilde kabul eder ve savunur. Ayrıca Türk İstiklal Savaşı sırasında, Misak-ı Milli kararları dahilinde kabul edilen sınırları da, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğal sınırları kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için çalışacağını taahhüd eder.

Partimiz, Türk milletinin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeleri, mutlak olarak kabul eder ve savunur. Türk devriminin parçaları olan devrimleri de Türk milletinin Türk yurdunda tam bağımsız ve kayıtsız şartsız yaşayabilmesinin şartları olarak kabul eder ve sonuna kadar savunarak, gereklerinin yerine getirilmesi için çalışacağını taahhüt eder.

Gerek Ortadoğu, gerek Türkistan, gerek Balkanlar, gerek Kafkasya ve Kırım bölgesinde Türklerin yaşadığı sıkıntılar ortadadır. Bu sıkıntıları giderilebilmenin tek yolu, Türkçü düşüncenin tek başına iktidarı ve devamında da bütün Türklerin birleşmesidir. Partimiz, bunun gerçekleşeceğine tam olarak inanmakta ve bunun için mücadele etmektedir.

Partimiz ilkelerini yüce Türk milletinin tarihi boyunca taşıdığı soylu karakterden almakta ve bunu çağımızın gerekleriyle yeniden düzenleyerek benimsemektedir. Bu husus doğrultusunda, Türklerin bütün kesimlerinin refahını yükseltmeyi, işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı, Türk milletinin özgürlüğünü her alanda sağlayıp, haklarının getirdiği sorumluluk ve görevleri yerine getirmeyi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ya da olmasın, dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin çıkarlarını ve haklarını savunup korumayı, en çok önem verdiği gereklilikler olarak kabul eder.

Partimiz için tek varlık sebebi, Türk milletidir ve her zaman sadece Türk milleti ve Türk yurdu için çalışacağını belirtir. Bu doğrultuda parti ya da diğer bütün unsurlar önemini yitirir. Bu da partimizin Türkçü düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Partimiz için önemli olan Türk’ün kendisidir. Türklerin hangi
partiden, hangi mezhebden, hangi dinden olduklarının önemi yoktur. Türkçü düşüncenin laik ve milli karakteri, düşüncemizin temelinde yer almaktadır. Dolayısıyla varlık sebebimiz olan Türk milletini, Türkçü düşüncenin iktidarı ile beraber yüce Türk milletinin muhteşem yükselişine ve böylece Türk milletinin birliğini sağlamak olan Turan’a giden yolda, bizimle ortak olmaya, yoldaş olmaya çağırıyoruz.

Biliyoruz ki, başaracağız…

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN…