GENEL BAŞKAN

ÇAĞATAY KORKUT KÖRÜKLÜ

11.07.1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Baba adı Ertuğrul Osman, anne adı Ayşe Nur’dur. Baba tarafından aslen Tarsus’lu, anne tarafından Balıkesir-Bursa’lı olan Çağatay Korkut Körüklü, doktor olan babasının memuriyetinden dolayı çeşitli illerde yaşamıştır.  Sırasıyla Erzincan Halitpaşa ve Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu, Sivas Selçuk Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde öğrenim görmüştür.

Türkçü bir aileden gelen Körüklü’nün dedesi tanınmış Türkçülerden şair-yazar Refet Körüklü’dür. Ailesinin elim bir kazada vefât etmesinden sonra kardeşi ile aile büyükleri himâyesinde yaşamaya başlamış, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunmuş, lise ve üniversite yıllarından itibâren ise Türkçü faaliyetlere, platform ve çalışmalara katılarak destek olmuştur. Her ne kadar Refet Körüklü’nün de kurucularından olduğu Türk Milliyetçisi Siyâsi bir Partinin yakınında yer almış olsa da, bu oluşumla ilgili aileden dolayı oluşan kırgınlıklar ve yol sapmaları nedeniyle siyâsi kariyerden uzak durmuştur.

2017 yılının başında, Türkçü dernek, STK ve Platformların dayanışmasıyla oluşturulan 3 Mayıs Türkçüler Birliği’ne kurucu olarak destek vermiş, Birlikbaşı olduğu bu oluşumdaki görevlerini devrederek, aynı çatı içinde yer alan Mehmet Hakan Semerci’nin Parti kuruluşu için yapmış olduğu teklifi kabul ederek, 3 Mayıs Türkçüler Birliği yönetiminde yer alan Murat Keçik, Erkin Yurtsever ve Levent Giray ile birlikte Ötüken Birliği Partisi kurucularından olmuştur.

Partinin kurulmasıyla berâber, ilk görevlendirmede Teşkilât Başkanı olarak atanmış, 12 Mayıs 2018’de yapılan Olağanüstü Kongre’de Parti Kurucu Başkanı Mehmet Hakan Semerci’nin görevini teslim etmesi ve Kurucular Kurulu oybirliği ile Ötüken Birliği Partisi Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda özel sektörde çalışmış, şu anda serbest çevirmenlik ve tercümanlık yapmakta olan Çağatay Korkut Körüklü, ileri seviyede İngilizce ve Fransızca, orta seviyede Almanca, temel ve okuma seviyesinde İtalyanca, İspanyolca, Azerbaycan Türkçesi ve Kazakça bilmektedir.

KURUCULAR KURULU

KURUCULAR KURULU

MERKEZ YÖNETİM

MERKEZ YÖNETİM

MERKEZ DİSİPLİN

MERKEZ DİSİPLİN

PARTİ PROGRAMI

PARTİ PROGRAMI