ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ’NE BAĞIŞ

Siyasi Partilerin işlevlerini yerine getirebilmesi için maddi desteğe ihtiyâcı vardır. Bu ihtiyâcı karşılamak için Siyâsi Partiler Kanunu’nun 61. Maddesi (Partilerin Gelirleri) hükümleri geçerlidir. Partilerin üye ödenekleri ve belirlenmiş diğer gelirler haricinde en önemli dayanağı Partiye yapılan bağışlardır.

 

BAĞIŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

Siyâsi Partiler Kanunu’nun 66. Maddesinde belirtilen hükümler haricinde ve kanuna uygun şekilde, gerçek ve tüzel kişilerin her biri Siyâsi Partiler Kanunu’nca belirtilen sınırlar içinde ve Ötüken Birliği Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde üst sınır olarak bir yılda en fazla 50.000 Türk Lirası bağışta bulunabilirler.

Ayrıca;

Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.

Bu koşullara uymak şartı ile belirtilen Parti hesabımızdan bize bağışta bulunabilirsiniz.

 

 

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

ANKARA – NECATİBEY ŞUBESİ

HESAP NU: 4222 – 1087443

IBAN: TR 91 0006 4000 0014 2221 0874 43

 

ÜYELİK

ÜYELİK

AİDAT

AİDAT

PARTİ TÜZÜĞÜ

PARTİ TÜZÜĞÜ

PARTİ PROGRAMI

PARTİ PROGRAMI