PARTİ AİDATLARI

2820 Numaralı Siyâsi Partiler Kanunu’nun 61. Maddesi a bendine göre Partiye giriş ve üyelik aidatları Siyâsi Parti gelirlerinde önemli yer teşkil eder.

Yine Siyâsi Partiler Kanunu’nun 62. Maddesine göre;

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE 62 – Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst sınırları parti tüzüğünde gösterilir.

Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır.

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir.

Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen belirtilen süre içerisinde ödemede bulunmayan üye hakkında yapılacak işlem ve uygulanacak yasaklamalar parti tüzüğünde gösterilir.

Ötüken Birliği Partisi üyelik aidatları tüzükte belirtilmiştir. Belirli aidatlar haricinde Parti Başkanlık Divânı, Merkez Yönetim, Merkez Disiplin Kurulu, Parti Meclisi, Danışma Meclisi gibi organlarda görev alan yönetim üyelerinin aidat miktarları farklı olup, MYK tarafından her yıl ihtiyâca veya fazlalığa göre belirlenerek yönetim üyelerine tebliğ edilecektir.

TÜZÜĞE GÖZ ATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTI DÜĞMESİNE BASINIZ.

 

 

 

YURTİÇİ TEŞKİLATLAR

YURTİÇİ TEŞKİLATLAR

YURTDIŞI TEŞKİLATLAR

YURTDIŞI TEŞKİLATLAR

ÜYELİK

ÜYELİK

ÖTÜKEN GENÇLİK

ÖTÜKEN GENÇLİK