BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE DUYURUMUZ

BUNLARIN YAPTIKLARI SİYASET DEĞİL, KOLTUK KAPMA VE KAPTIRMAMA YARIŞIDIR.

Ötüken Birliği Partimiz Türkiye Cumhuriyetinin siyasi olarak TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ,hukuki olarak ADALETİ, KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ, ahlaki olarak TÜRK TÖRESİNİ, iktisadi olarak HÜR GİRİŞİMCİ MİLLİ EKONOMİYİ, yani HER ŞEY TÜRK İÇİN, TÜRK’E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN yapılmasını savunan ilk ve tek TÜRKÇÜ partidir.

Tarih sahnesinden silinip gitmiş, öncesi ve hattâ sonrasında eşi benzeri görülmemiş uygarlıklara baktığımızda açıkça görülmektedir ki; toplumlar benliklerini kaybettiklerinde süratle kimliksizleşmekte ve ardından başkalarının bir parçası haline gelerek adları sanları yok olmaktadır.

Geçtiğimiz yüzyılda ülkemiz dünyanın dört bir yanına tarım ve hayvancılık ürünlerini üretip, satan Türk köylü ve çiftçisi bütün kıt imkanlarına, hatta yetersiz devlet desteğine rağmen marifeti ve çalışkanlığı sayesinde tarım zengini sayılabilecek bir konumda ve dünyada tarımda kendi kendine yeten bir ülke iken , hatta dünya tarım ve hayvancılığı her on yılda bir kriz yaşarken, pamuğundan arpa buğdayına, yağından sebze meyvesine, etinden sütüne kadar her türlü ihtiyacımız olan ürünü iktidarların kriz bahanesine aldırmadan üretmeye devam etmiştir.

Günümüz dünyasında bir milletin zenginliği, mutluluğu ve refahı ürettiği ve sahip olduğu enerji, teknoloji ve sanayileşme düzeyi ile ölçülmektedir. Türkiye ihtiyacı olduğu enerjinin büyük kısmını yurt dışı kaynaklardan temin ettiği sürece kalkınma, sanayileşme, büyüme, ilerleme gibi hedeflere ulaşması mümkün gözükmemektedir.

SIĞINMACI ARAPLAR PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİ...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan hemen 1 yıl sonra, uluslararası hukuka dayalı antlaşmalarla teminat altına alınan “BÜYÜK MÜBADELE” ile ve 1950’li yıllardan başlayarak 40 yılı aşkın bir zaman diliminde, çeşitli Balkan ülkelerinden büyük çoğunluğu “ TÜRK SOYLU” olan insanlarımız irili ufaklı dalgalar halinde Trakya ve Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Bu göçler sebebiyle çocuk, kadın, genç ve yaşlı çok sayıda kaybımız olmuştur.

DUYURU

Yüzyıllarca TÜRKLERE vatan olmuş bugünkü sözde UKRAYNA coğrafyası, KIRIM yarımadası da dahil olmak üzere DEŞT’İ KIPÇAK yani KIPÇAK BOZKIRI denilen KIRIM TÜRK HANLIĞI yaklaşık 200 yıl önce Ruslar tarafından işgâl ve istilâya uğramış, TÜRKLER katliam, tecavüz, sürgün ve soykırım şeklinde bu topraklardan yok edilmeye çalışılmıştır.

DUYURU

TÜRK MİLLETİ’NE DUYURUMUZ:
BİZ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ, EZELİ VE EBEDİ BAŞÖĞRETMENİMİZ – BAŞKOMUTANIMIZ GAZİ MAREŞAL MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’Nİ, MİLLETİ İLE BİRLİKTE ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAK, MİLLİ VE GÜÇLÜ İKTİDAR OLMAK İÇİN ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ ÇATISI ALTINDA BİRLİK İÇİNDE TOPLANDIK.

ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ

Ötüken Birliği Partisi’nin programı, Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hakim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünüdür. Partimiz bunu sağlamak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nde tek başına iktidara gelmeyi amaçlar.

Türk milletini ayakta tutup, tam bağımsız ve çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşıyabilecek tek düşünce Türkçülüktür. Türkçülük ise Türk milletinin her alanda yükselmesini savunur. Türk milletini, anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensub olan, ana dili Türkçe olan, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar, Türkleşen kişilerin bir araya geldiği bir halk olarak kabul eder. İç ve dış politikasının temelini de bu halkın her açıdan çıkarlarını savunmak ve fayda sağlamak üzere oluşturur.

Partimiz, Türkçü düşünceye bağlı olarak Türk yurdunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından ibaret görmez ve Türklerin yurt kabul ettiği bütün coğrafyanın, Türk yurdunun parçası olduğu düşüncesiyle hareket eder. Ayrıca Türk milleti kavramını da, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkleri değil, dünyadaki bütün Türkleri kapsayacak şekilde kabul eder ve savunur. Ayrıca Türk İstiklal Savaşı sırasında, Misak-ı Milli kararları dahilinde kabul edilen sınırları da, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğal sınırları kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için çalışacağını taahhüd eder.

Partimiz, Türk milletinin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeleri, mutlak olarak kabul eder ve savunur. Türk devriminin parçaları olan devrimleri de Türk milletinin Türk yurdunda tam bağımsız ve kayıtsız şartsız yaşayabilmesinin şartları olarak kabul eder ve sonuna kadar savunarak, gereklerinin yerine getirilmesi için çalışacağını taahhüt eder.

Gerek Ortadoğu, gerek Türkistan, gerek Balkanlar, gerek Kafkasya ve Kırım bölgesinde Türklerin yaşadığı sıkıntılar ortadadır. Bu sıkıntıları giderilebilmenin tek yolu, Türkçü düşüncenin tek başına iktidarı ve devamında da bütün Türklerin birleşmesidir. Partimiz, bunun gerçekleşeceğine tam olarak inanmakta ve bunun için mücadele etmektedir.

Partimiz ilkelerini yüce Türk milletinin tarihi boyunca taşıdığı soylu karakterden almakta ve bunu çağımızın gerekleriyle yeniden düzenleyerek benimsemektedir. Bu husus doğrultusunda, Türklerin bütün kesimlerinin refahını yükseltmeyi, işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı, Türk milletinin özgürlüğünü her alanda sağlayıp, haklarının getirdiği sorumluluk ve görevleri yerine getirmeyi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ya da olmasın, dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin çıkarlarını ve haklarını savunup korumayı, en çok önem verdiği gereklilikler olarak kabul eder.

Partimiz için tek varlık sebebi, Türk milletidir ve her zaman sadece Türk milleti ve Türk yurdu için çalışacağını belirtir. Bu doğrultuda parti ya da diğer bütün unsurlar önemini yitirir. Bu da partimizin Türkçü düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Partimiz için önemli olan Türk’ün kendisidir. Türklerin hangi
partiden, hangi mezhebden, hangi dinden olduklarının önemi yoktur. Türkçü düşüncenin laik ve milli karakteri, düşüncemizin temelinde yer almaktadır. Dolayısıyla varlık sebebimiz olan Türk milletini, Türkçü düşüncenin iktidarı ile beraber yüce Türk milletinin muhteşem yükselişine ve böylece Türk milletinin birliğini sağlamak olan Turan’a giden yolda, bizimle ortak olmaya, yoldaş olmaya çağırıyoruz.

Biliyoruz ki, başaracağız…

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN…

TÜRK İÇİN, TÜRK’E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN

 

 

DAVAMIZA KATIL, BİZE DESTEK OL.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ